สมาชิกสามารถฝากเงิน หรือชำระหนี้ให้สหกรณ์ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชี ” สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด “

ชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร  ประเภทออมทรัพย์

เลขบัญชี 412-1-24315-3 

เลขบัญชีธนาคาร

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินเพื่อจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมตามนี้ได้เลย

ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร  ประเภทออมทรัพย์

เลขบัญชี 412-0-20970-4 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสกลนคร ประเภทออมทรัพย์

เลขบัญชี 547-257053-4