นายวิเชียร ไชยพงศ์ ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันอายุ 63 ปี 

บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ต,บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

นายวิเชียร ไชยพงษ์