นายอดิศักดิ์  ดาคำ
คณะกรรมการเวรประจำวันจันทร์
นายถนอม  พันธุ์คุ้มเก่า
คณะกรรมการเวรประจำวันอังคาร
นายวิเชียร  ไชยพงษ์
คณะกรรมการเวรประจำวันพุธ
นายสุขสันติ์  สุวรรณเจริญ
คณะกรรมการเวรประจำวันพฤหัสบดี
นายธนเดช  มณีวรรณ์
คณะกรรมการเวรประจำวันศุกร์