นายอดิศักดิ์  ดาคำ
คณะกรรมการเวรประจำวันจันทร์
นายเรืองฤทธิ์  ไตรธิเลน
คณะกรรมการประจำวันอังคาร
นายวิเชียร  ไชยพงษ์
คณะกรรมการเวรประจำวันพุธ
นายสุขสันติ์  สุวรรณเจริญ
คณะกรรมการเวรประจำวันพฤหัสบดี
นายธนเดช  มณีวรรณ์
คณะกรรมการเวรประจำวันศุกร์